Tất cả mọi người khi đăng kí tài khoản và trở thành thành viên tại blog website hỏi đáp trực tuyến Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com) bắt buộc phải đọc hiểu về quy định chung dưới đây, đồng thời phải tuân thủ chúng. Nếu các thành viên đăng kí không đồng ý và tuân thủ thực hiện những nghĩa vụ, quyền hạn, quy định, trách nhiệm trong bài viết này thì vui lòng tắt, thoát khỏi website Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com) và không dùng dịch vụ tại đây.

TUÂN THỦ và CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN TẠI Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com)

Một số các thuật ngữ quy định gọi tên và viết tắt tại Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com)

+ Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com) gọi là “chúng tôi”

+ Điều khoản sử dụng gọi là “Điều khoản” – Viết tắt “ĐKSD”

+ Người sử dụng, thành viên Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com) gọi là “Bạn”

ĐKSD là bao gồm các thỏa thuận mang tính chất pháp lý giờ Blog Hỏi Đáp Trực Tuyến Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com) với người sử dụng là bạn. Bạn truy cập và sử dụng tất cả các dịch vụ, các tính năng hay bất kì nội dung nào tại website của chúng tôi tức là bạn đã đồng ý với các ĐKSD đã được đề ra.

Về ĐKSD thì Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com) có thể cập nhật bất cứ lúc nào và không cần thông báo cho bạn, cho thành viên đã sử dụng trên cộng đồng. Chính vì thế bạn phải truy cập thường xuyên để có thể tham khảo và nắm bắt được các thay đổi về ĐKSD tại Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com). Bạn cũng phải hiểu rằng sau khi cập nhật về ĐKSD tại Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com) mà bạn vẫn sử dụng dịch vụ tức bạn cũng đã đồng ý và phải tuân theo ĐKSD mới được cập nhật, hoặc sử đổi bởi ban quản trị của website.

Chính vì thế hiện tại Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com) khuyến cáo bạn nên truy cập định kì vào link https://hoidapaz.com/quy-dinh/ để có thể cập nhật những thỏa thuận mới nhất, vì những thỏa thuận này có thể rất bó buộc đối với bạn.

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TẠI Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com) VÀ BẢO MẬT TẠI Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com)

Trách nhiệm thành viên khi đăng ký tài khoản tại Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com)

Cam kết trách nhiệm của thành viên khi đăng ký tài khoản tại website chúng tôi sau khi đã xem xét và đọc kỹ thì có hai trường hớp.

Trường hợp thứ nhất: Bạn là người đủ tuổi theo pháp luật quy định về việc có thể tự xác lập các thảo tuận, Vì trong các quy định sẽ có những sự ràng buộc bạn phải tuân theo khi sử dụng dịch vụ tại website chúng tôi.

Trường hợp thứ hai: Bạn thành viên đăng ký dưới tuổi nhưng được sự chấp thuận, bảo hộ của bố mẹ, người giám hộ pháp nhân hợp pháp để bạn sử dụng dịch vụ và họ là người có trách nhiệm theo dõi, đồng ý các quy định và ràng buộc về ĐKSD tại Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com).

Lưu Ý, Việc đăng ký tài khoản tức đồng nghĩa với bạn đồng ý sử dụng dịch vụ tại cộng đồng hỏi đáp trực tuyến Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com).

Các thông tin cá nhân được cung cấp, duy trì và cập nhật là sự thật, đúng với quy định, quy trình đăng ký dịch vụ, để đảm bảo thông tin luôn chính xác. Bạn không được phép cung cấp các thông tin cá nhân giả mạo, sai lệch cho Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com).

Mật khẩu tài khoản bạn được tạo tại website Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com) là bí mật, bạn không được chia sẻ cho bất kì ai để có thể truy cập được vào tài khoản của bạn tại website của chúng tôi, để thay đổi thông tin, làm những điều gì bất thường có thể gây ảnh hưởng đến sự an toàn của tài khoản bạn và thông tin cá nhân của bạn.

Với mỗi tài khoản tại Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com) bạn không được bán, chuyển giao hay ủy quyền, chủ định cho bất cứ ai là không có sự đồng ý, cho pháp của chúng tôi bằng các đề nghị và văn bản xét duyệt cụ thể. Bạn cũng đồng ý về việc không được phép sử dụng các dịch vụ tại website của chúng tôi với mục đích thương mại nếu chưa được sự cho phép và đồng ý của chúng tôi bằng văn bản.

Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com) có quyết chất dứt bất kì tài khoản nào của bạn, xóa bất kì các chủ đề hỏi đáp nào của tài khoản bạn nếu bạn cung cấp thông tin sai lệch, giả mạo thông tin nhằm mục đích bôi nhọ, chia rẽ, gây thù địch. Khi xem xét thấy cần thiết chúng tôi sẵng sàng xóa bỏ tài khoản của bạn ra khỏi website của chúng tôi mà không cần thông báo trước.

Đặc biệt lưu ý các tài khoản của các bạn không được sử dụng ví dụ như thương hiệu, nhãn hiệu các sản phẩm, địa chỉ công ty, các tài khoản mang tên các vị lãnh đạo, nguyên thủ quốc gia hoặc doanh nhân văn hóa….

Tính bảo mật thông tin tại Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com)

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng kí tại website chúng tôi bạn sẽ nhận được một tài khoản và mật khẩu do bạn lựa chọn để đăng kí sử dụng dịch vụ. Chính vì thế bạn có trách nhiệm bảo mật, giữ kín thông tin tài khoản và mật khẩu của bạn và bạn chịu hoàn toàn trách nhiệ về việc sử dụng bình luân, tranh luận, đặt vấn đề hỏi đáp,… hay sử dụng bất kì dịch vụ nào khác tại HoiDap108.

Bạn hãy lập tức thông báo cho chúng tôi ngay về vấn đề tài khoản của bạn được ai đó sử dụng tại các dịch vụ trên Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com) mà đó không phải là bạn trong bất kì trường hợp nào. Chúng tôi không chịu bất kì trách nhiệu nào đối với các thành viên sử dụng dịch vụ tại website của chúng tôi. Chính vì thế hãy tự thực hiện, cân đối về tính bảo mật của tài khoản chính mình.

Thông tin người đăng ký sử dụng dịch vụ tại Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com)

Khi đăng ký tài khoản tại website chúng tôi thì bạn sẽ được đòi hỏi cung cấp một số các thông tin bao gồm thông tin về địa chỉ email của bạn, đồng thời với tất cả những thông tin, thoải thuận và các điều kiện có thể được đưa ra một cách thích hợp nhất với các quy định bảo mật trên website của chúng tôi.

Chúng tôi không tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân nào cho bên thứ ba về tên, địa chỉ, email hay số điện thoại của bạn mà không có sự đồng ý của thành viên hoặc ngoại trừ các trường hợp cần thiết được yêu cầu từ các cơ quan pháp luật có thẩm quyền.

CÁC HÀNH VI VÀ TRÌNH BÀY CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Quy định chung tại Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com)

Tất cả các dữ liệu, thông tin, âm thanh, hình ảnh, videp, phần mềm, âm nhạc, âm thanh,…. Tất cả được gọi là nội dung dù được đăng tải công khai hoặc riêng tư thì trách nhiệm hoàn toàn là người tạo ra, người đăng tải nội dung đó lên website. Chúng tôi không chịu bất kì trách nhiệm pháp lý nào về những nội dung được cung cấp bởi các thành viên tại cộng đồng hỏi đáp.

Trình bày của người sử dụng

Các nội dung và thông tin thành viên chia sẻ sẽ dựa trên sự mặc định của chúng tôi. Là thành viên, người sử dụng dịch vụ tại website của chúng tôi thì bạn chịu trách nhiệm về việc giao tiế riêng, chịu tất cả trách nhiệm khi đăng tải bất kì nội dung nào lên Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com). Chúng tôi không cam đoan về tính trung thực hay đại diện về tính chính xác của nội dung do các thành viên đăng tải tại đây.

Thành viên buộc phải chấp nhận rằng KHÔNG tải lên, đăng, gửi, cung cấp, tái sản xuất, truyền hoặc phát tán lên Website dưới bất kỳ hình thức nào những Nội dung sau:

+ Các nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Nếu bạn không phải là chủ của bản quyền hoặc không được chủ của bản quyền cho phép thì bạn không có quyền đăng tải.

+ Các nội dung chuyên xuyên tạc, chưa xác thực và các thông tin không chính xác.

+ Các nội dung gây ảnh hưởng, mất danh dự, mất uy tín đến với quyền lợi của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào.

+ Các nội dung về khiêu dâm, tục tĩu, đồ trụy, bôi nhọ, kiếm nhã, lăng mạ, xúc phạm, sỉ nhục, căm ghét, xúc phạm, quấy rầy, phá hoại, bạo lục, đe dạo, gây thù oán, vu khống, bịa đặt, gây rối, mạo danh, xuyên tạc, kích động, đả kích hay chia rẽ về chính trị, tôn giáo, sắc tộc, phân biệt dân tộc, chúng tộc, tuyên truyền chống phá, máu me kinh dị, và toàn bộ các nội dung có hại, gây haijn hoặc khó chịu, kết cấu thành tội phạm hay vi phạm pháp luật quy định, các quy định về địa phương, quốc gia và nước ngoài.

+ Không được đăng tải những nội dung vô nghĩa, chủ để không rõ ràng hay không được đăng tải một nội dung, một tiêu đề, một url hoặc một bài viết giống nhau,…

+ Các thông tin về các vấn đề bán hàng đa cấp, các tài liệu khuyến mãi, các tài liệu về quảng cáo, thư rác, thư gửi hàng loạt,,…. Tất cả các nội dung không mong muốn, các nội dung không cho phép vì các mục đích trao đổi mua bán, thương mại,…

+ Các nội dung được đăng tải không được phép chưa bất kì loại virus nào, boom thời gian, các tệp tin, các đoạn mã gây hại cho máy tính người dùng khác, những chương trình máy tính với mục đích phá hủy, gây cản trở, chiếm đoạt đến bất kì hệ thống dữ liệu hay các thông tin nào khác của máy tính khác.

+ Nội dung liên quan về các cuộc thi, chương trình khuyến mãi, trúng thưởng nào trên websiet mà không có sự chấp nhận và đồng thuận của chúng tôi bằng văn bản.

+ Các nội dung có tính liên quan đến văn hóa đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam và bạo lực.

+ Những nội dung khởi xướng, tham gia việc đăng tải và trao đổi, lan truyền, bình luận về các quan điểm vấn đề về chính trị, sắc tộc, tôn giáo.

+ Nội dung lừa gạt, sỉ nhục và đe dọa hoặc quyết rối các thành viên trong cộng đồng hỏi đáp trực tuyến Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com).

+ Cấm các thành viên tham gia vào các hoạt động chia sẻ, tiếp thị các loại sản phẩm đa cấp một cách trái phép, phạm pháp, phát tán các nội dung chuyên về xúi giục kinh doanh, dụ dỗ, lôi kéo việc mua bán trái phép.

+ Cấm các hành vi tập hợp, sai chép và nhân đôi bản sao với bất cứ hình thức nào với các nội dung thông tin trên toàn bộ website Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com)

+ Không được thu thập các thông tin, nội dung, tài liệu, địa chỉ emaul của người khác trên cộng đồng Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com) hoặc sử dụng các chương trình tự động thu nhập thông tin mà không có được sự cho phép của ban quản trị.

+ Việc lấy thông tin để đăng nhập, truy cập tài khoản của người khác vào trong là không chính thống, bất hợp pháp đến dịch vụ

+ Cấm Bất kì hành vi Xóa, sửa lại bất cứ thông tin, dữ liệu nào được đăng bởi bất cứ một người hay một tổ chức nào khác trên cộng đồng Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com)

+ Không được phép sử dụng bất kì các phần mềm hay thiết bị nào để cản trở hoạt động của các Dịch vụ, hay bất kì vấn đề nào khác được kiểm soát và quản trị thông tin bởi chúng tôi.

Những hạn chế sử dụng đặc biệt cần biết

Dịch vụ tại Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com) với một mục đích trang chia sẻ hỏi đáp cá nhân và phi thương mại. Chúng tôi đặc biệt ngăn cấm các hành vi dùng website của chúng tôi với bất kì mục đích nào khác mục đích đã nêu trên.

Thành Viên KHÔNG dùng cộng đồng Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com) với bất kỳ một mục đích nào dưới đây:

+ Chia sẻ, lan truyền và công bố các loại thông tin sai sự thật, chuyên bịa đặt và không có sự kiểm chứng,… để cố tình gây ảnh hưởng đến các cá nhân, tổ chức cụ thể nòa đó. Sử dụng cộng đồng hỏi đáp 1080 để tiếp tay cho các hành động phí pháp,kỳ thị, xung đột, phân biệt đối xử, gây sự hiểu nhầm và mâu thuẩn về tôn giáo, sắc tộc….

+ Người dùng không được cố gắn, gắn hay chèn và cài đặt bất cứ các tệp tin, liên kết hoặc các từ khóa bị dấu, ẩn không thích hợp, hay dễ hiểu hơn đó là sự lừa dối, giả mạo vào các bài viết, ảnh được đăng trên website.

+ Thành viên cố gắn dùng thủ thuật, hành đột áp đặt một lượng lớn các thông tin không hạp lý, không cân xướng bất kì lên website, cố gắn làm tắt ngẽn các hoạt động bình thường trên cộng đồng hỏi đáp 1080.

Các quy định an toàn tại cộng đồng Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com)

+ Các thành viên không được cố tình truy cập vào các dữ liệu không dành cho người sử dụng, hay đăng nhập và tài khoản mà bạn hiện không có quyền truy cập.

+ Các hành vi cố tình quét, khảo sát tìm các khi hở và lỗ hổng hệ thống cộng đồng hỏi đáp.

+ Cố gây trở ngại cho dịch vụ đối với bất cứ người sử dụng, người chủ hay mạng nào, bao gồm mà không hạn chế thông qua các phương tiện hình thức cho virus vào trang web, làm quá tải, tràn ngập…,

+ Giả mạo bất cứ tiêu đề TCP/IP hoặc bất cứ phần nào của thông tin tiêu đề hay ngụy trang thông tin nhận dạng theo cách khác để che giấu nguồn gốc của bất cứ Nội Dung nào được truyền đưa. Sự xâm hại mạng hoặc sự an toàn của mạng có thể tạo nên trách nhiệm pháp lý của công dân hoặc tội phạm. Chúng tôi có thể kết hợp với cơ quan quyền lực thi hành luật pháp trong việc truy tố những người sử dụng liên quan đến những xâm hại như trên.

VIỆC CUNG CẤP VÀ PHÁT HÀNH NỘI DUNG LÊN CỘNG ĐỒNG Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com)

Đưa nội dung lên website bạn phải đồng ý với các vấn đề:

+ Thành viên cung cấp không ràng buộc về quyền hạn và cấp phép cho chúng tôi để sử dụng, tái sản xuất, trưng bài, làm cho nội dùng được trình bày bắt mắt hơn.

+ Thành viên đồng ý về sự lan truyền bằng việc đưa và tạo nội dung thông qua dịch vụ sẽ chụy rủi ro là người khác có thể sao chép hoặc sử dụng lại theo một cách khác. Nghĩa là bạn cho phép những người đăng ký truy cập, trình bày, xem, lưu trữ và tái sản xuất nội dung đó cho cá nhân người sử dụng. Thành viên cũng phải đồng ý không cho là cộng đồng Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com) phải chịu trách nhiệm đối với việc có bất cứ một bên thứ ba nào sao chép và sử dụng lại Nội dung của bạn bất kể có sự chấp thuận của bạn hay không.

+ Thành viên đăng kí bảo đảm rằng bạn có tất cả các quyền pháp lý, tinh thần và các quyền cần thiết khác để cấp phép cho chúng tôi theo điều khoản được quy định trong mục này.

+ Thành viên thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) từ chối xuất bản hoặc loại bỏ, hoặc ngăn truy cập tới bất kỳ Nội dung nào bạn cung cấp vào bất cứ lúc nào, với bất cứ lý do nào, có hoặc không có thông báo.

PHẢN HỒI CHO CỘNG ĐỒNG Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com)

Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com) rất đánh giá cao trong việc những thông tin nhận được, cung cấp từ người sử dụng ý kiến liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi. 

MỐI LIÊN HỆ GIỮA Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com) VỚI NHỮNG WEBSITE KHÁC

Website cộng đồng Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com) sẽ chứa các liên kết từ bên website, blog thứ ba. Các liên kết này cung cấp tiện cho một sự tiện lợi chứ chúng tôi không xác nhận cũng như có bất cứ sự đại diện hoặc là độ tin cậy, sự chính xác bất kì nào.

SỬA ĐỔI DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com)

+ Ở bất kỳ thời điểm nào Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com) có quyết sửa đổi, bổ sung, xóa bỏ bất kì các thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, thành phần, sự trình bày và các chức năng nội dung.

+ Thành viên tham gia đồng ý rằng cộng đồng Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com) không có bất kì nghĩa vụ nào với bạn hoặc bất kì đối với bên thứ ba nào về sự điều chỉnh, sự tam dừng và không tiếp tự cung cấp dịch vụ.

CHẤM DỨT TẠI Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com)

+ Thành viên khi đăng ký tại Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com) phải đồng ý với chúng tôi về quyền bảo lưu hết tất cả các phương pháp kể cả, bao gồm nhưng việc loại bỏ bài đăng tải của bạn ra khỏi website. Chất dứt, ngừng cung cấp hết tất cả các dịch vụ, xóa bỏ quyền truy cập và website ngăn chặn mọi khả năng sử dụng dịch vụ của bạn mãi mãi tại Website chúng tôi.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TẠI CỘNG ĐỒNG Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com)

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com), các nhà cung cấp hay bên thứ ba liên quan trong Website sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất cứ người nào cho bất kỳ những thiệt hại, tổn thất, hậu quả (bao gồm mà không hạn chế những thiệt hại kinh tế, lợi nhuận, thu nhập, việc sử dụng, dữ liệu, uy tín, danh tiếng và các thiệt hại vô hình khác) không thường xuyên, trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, thứ phát, đặc biệt, điển hình phát sinh từ việc sử dụng hoặc không sử dụng được Dịch vụ hay do việc sửa đổi, truyền đưa các dữ liệu hoặc truy cập trái phép của bạn bất kể có dựa vào chứng nhận, hợp đồng, sai lầm hay bất cứ nguyên lý pháp luật nào khác và cho dù Vietdex hoặc các nhà cung cấp, các bên liên quan (tùy từng trường hợp) đã được khuyến cáo về khả năng có thể xảy ra những thiệt hại như vậy.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Bạn đồng ý bồi thường, đảm bảo và giữ cho Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com), công ty mẹ, các công ty liên quan, các tổ chức liên kết, các viên chức, các đại diện, các nhân viên, các đối tác, các bên cung cấp, các bên bán hàng, các bên đồng thương hiệu và các bên cấp phép của Vietdex được vô hại đối với các khiếu kiện hoặc yêu cầu, bao gồm cả các khoản phí luật sư hợp lý, do bất cứ bên thứ ba nào thực hiện phát sinh từ: Nội dung mà bạn cung cấp, đăng tải, truyền đưa hoặc tạo sẵn theo cách thức khác qua Dịch vụ, việc bạn sử dụng Dịch vụ, việc bạn kết nối tới Dịch vụ, việc bạn vi phạm ĐKSD, việc bạn vi phạm quyền của bất cứ người nào khác hoặc việc bạn vi phạm luật pháp hiện hành.

THÔNG BÁO

Hỏi Đáp AZ (HoiDapAZ.com) có thể (nhưng không là nghĩa vụ) cung cấp cho bạn các thông báo thông qua thư điện tử, thư thông thường hoặc đăng trên Website.Bạn đồng ý rằng các thông báo bằng thư điện tử, thư thông thường và việc hiển thị thông báo, các liên kết tới thông báo cho bạn nói chung trên Website sẽ cấu thành việc thông báo đầy đủ và tương xứng cho bạn về các vấn đề có trong thông báo đó.